اتودرین

اتودرین

اتودرین های هوشمند به کمک سنسور بدون تلفات هوای فشرده آب کندانس را تا آخرین قطره تخلیه می نماید در این نوع اتودرین ها نیازی به استرینر برای جلوگیری از ورود آلودگی ها به شیر برقی نیست.